מחירים לשנת 2021

(טיול רגלי (3 שעות           

(סיור חצי יום (4 שעות             

(סיור יום מלא (8 שעות  

(העברות מהמלון / אל המלון (שעתיים                                        

סיוע בשדה התעופה                                                                     מחירים על פי בקשה       

      

:תנאים כלליים


שאלות ואישור הזמנה

יש לשלוח הבקשה במייל. בהודעה יש לכתוב מידע על הקבוצה, מספר האנשים, סוג הביקור ומשך הזמן

הרצוי. לאחר הצעת מחיר הכוללת מחיר וההצעה לשעת ההתחלה ונקודת המפגש, הלקוח צריך לאשר את

הצעת המחיר ואת התשלום, על מנת שההצעה תהיה תקפה. מאותו רגע הביקור מובטח ב100%. המדריך

מתחייב במקרה של מחלה או אירוע בלתי צפוי למצוא מדריך מוסמך מחליף הדובר בצורה שוטפת בשפת

.הקבוצה ולהודיע לקבוצה בהקדם


משך סיורים מודרכים

סיורי רגלי: עד 3 שעות

סיורים של חצי יום: עד 4 שעות

סיורים של יום מלא: עד 8 שעות

14:00 יום שלם מובן כסיורים שמסתיימים אחרי השעה

:תנאי תשלום

.יש לשלם את המחיר המוסכם בהעברה בנקאית, אם לא צוין אחרת, עד 10 יום לפני מועד הביקור

.(טיפים למדריך ולנהג הם לשיקולכם)


:נקודת מפגש וזמן המתנה

נקודת המפגש סוכמה באישור ההזמנה. שינויים בשעות או נקודת מפגש אפשריות רק לאחר אישורי. זמן 

ההמתנה של הקבוצה מסתיים בתום חצי שעה למעט אם הלקוח מתקשר להודיע על עיכוב. במקרה זה זמן

.ההמתנה ייכלל במהלך משך הסיור. במקרה בו לקוחות לא יופיעו, מחיר הסיור יחויב במלואו


:ביטולים

עד 10 יום לפני מועד הסיור, ביטול ללא חיוב עבור הלקוח

בין 9 יום לשלושה ימים לפני תחילת הסיור הלקוח יחויב 50% מהמחיר

יומיים או פחות, 100% יחויב המחיר במלואו